Thursday, February 12, 2015

MOtivasi pagi

Teks: Dalila Yusof
Bismillahirahmanirahim...

Sakit itu sementara jika kita berusaha.